(Lucidní snění a mimotělní zážitky během 3 dní)

Termín fázový stav (nebo jednoduše fáze) zahrnuje množství všeobecně známých disociativních fenoménů, známých pod názvy jako třeba astrál a mimotělní zážitky. Tento koncept také zahrnuje pragmatičtější termín lucidní snění, ale ne vždy odpovídá smyslu a formě dané tímto termínem. Proto používáme termín fáze, aby se usnadnilo studium tohoto fenoménu, který existuje mimo obvyklé – a často nesprávné – asociace a stereotypy. Termín mimotělní zážitky je přesný v tom smyslu, že popisuje vjemy, které člověk ve stavech fáze zažívá.

Fáze = mimotělní zážitky = astrální cestování = lucidní snění

Stav fáze má dva základní rysy: 1) člověk při něm má plné vědomí, a 2) rozpoznává skutečné oddělení od svého fyzického těla.

Současně stupeň zažívání prostředí fenoménu fáze ovlivňuje úroveň smyslových vjemů, které mnohdy fungují na vyšší úrovni, než je tomu u smyslového vnímání za běžného bdělého stavu. Toto je velmi obtížné si představit bez přímého zážitku fáze. A není bez důvodu, že je toto cvičení považováno za vyšší stav autohypnózy nebo meditace, a že je často zmiňováno pod různými názvy jakožto nejvyšší možný úspěch lidského snažení v mnoha náboženských a mystických hnutích (józe, buddhismu, atd.).

V zásadě je fáze neprozkoumaným stavem mysli, ve kterém je nemožné ovládat nebo pociťovat fyzické tělo. Místo toho je prostorové vnímání nahrazeno realistickými psychickými zážitky.

Odhaduje se, že tento zážitek měla přibližně až čtvrtina lidí. Pokud ale vezmeme do úvahy různé úrovně intenzity tohoto stavu, můžeme s určitou jistotou předpokládat, že ho dosáhl každý člověk.

Taková otázka může být položena pouze v případě nedokonalého pochopení vlastností daného stavu a jeho charakteristiky. Když si v určité chvíli člověk uvědomí, že je stejně tak skutečný, jako za běžného bdělého stavu a že stojí někde mimo fyzický svět a svět jeho fyzického těla, a že se přitom může všeho dotýkat a může rozeznávat jednotlivé drobné detaily, vyvolá to v něm takové emoce, že žádné takové otázky nevyvstanou. Je to nejúžasnější zážitek, jakého člověk může dosáhnout!

Ať už je charakteristika stavu fáze jakákoli – stav mysli nebo třeba vnější zážitek – je to jedinečná příležitost k výpravám a výzkumům. Člověk může navštívit jakákoli místa na světě nebo ve vesmíru; může návštívit lidi, s nimiž je mimo možný kontakt, včetně příbuzných, celebrit nebo dokonce zesnulých. Může rovněž komunikovat s ohromným zdrojem informací ve svém vlastním podvědomí. Může zažívat radosti a slasti v reálném světě mu nedostupné, umělecky tvořit, ovlivňovat svůj fyziologický stav a mnoho jiného. To nejsou jen tak nějaké mdlé zážitky. Jsou naprosto skutečné a osobní.

(Lucidní snění a mimotělní zážitky během 3 dní)

Cesty mimo tělo
Praktická příručka

Ke stazeni zdarma!

 (.PDF/.DOC)

3Dczech2

Předmluva

Tato příručka je výsledkem desetiletého studia a velice aktivního osobního cvičení fenoménu mimotělesných zážitků (stavu fáze) a zkušeností z výukou více než několika tisíců lidí. Vím o většině překážek a problémů, na které člověk při studiu tohoto fenoménu může narazit a snažil jsem se, abych čtenářům pomohl se jim při jejich vlastním studiu vyhnout.

Tato kniha není pro ty, kteří dávají přednost lehké, prázdné četbě. Je pro ty, kteří se chtějí něco naučit. Neobsahuje žádné spekulace nebo příběhy, ale pouze suchá a ověřená fakta a techniky v kombinaci s pragmatickým přístupem a jasným popisem aktivit. Všechny byly prověřeny značnými počty osob, z nichž mnohé byly bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Pro dosažení stejného úspěchu je nezbytné všechny části pozorně pročíst a provádět popsaná cvičení.

Tato kniha není užitečná pouze pro začátečníky, ale rovněž pro ty, kdo již zážitek pobytu mimo tělo znají a mají již určité množství zkušeností, protože tato kniha se nezaměřuje pouze na vstup do stavu fáze, ale také na jeho ovládání.

Navzdory všeobecnému názoru není na tomto fenoménu nic obtížného, ovšem za předpokladu, že se člověk o jeho dosažení snaží s pravidelným a dostatečným úsilím. V průměru lze dosáhnout úspěchu během jednoho týdne, pokud jsou cvičení prováděna pravidelně každý den. Poměrně často techniky přinesou výsledky během několika málo pokusů.

 Obsah:

ČÁST 1. VSTUP DO STAVU FÁZE

KAPITOLA 1: OBECNÉ ZÁKLADY
KAPITOLA 2: NEPŘÍMÉ TECHNIKY
KAPITOLA 3: PŘÍMÉ TECHNIKY
KAPITOLA 4: DOSAŽENÍ UVĚDOMĚNÍ BĚHEM SNĚNÍ
KAPITOLA 5: NEAUTONOMNÍ METODY

ČÁST 2. OVLÁDÁNÍ MIMOTĚLESNÉHO ZÁŽITKU

KAPITOLA 6: PROHLOUBENÍ
KAPITOLA 7: UDRŽENÍ
KAPITOLA 8: ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI
KAPITOLA 9: PŘEMÍSŤOVÁNÍ A NACHÁZENÍ PŘEDMĚTŮ
KAPITOLA 10: VYUŽITÍ

 

——————————————-

Pohádky o Fazilandu

newproject

Ke stažení zdarma!

10 originálních vzdělávacích pohádek, které naučí děti a jejich rodiče ovládat své sny.

————————————-

Teaching
Out-of-Body Travel
And Lucid Dreaming

Download for FREE!

(Formats: PDF, DOC, TXT)

OBE and lucid dreaming teaching

School of Out-of-Body Travel

Foreword

Teaching out-of-body travel and lucid dreaming means success, an easy and interesting way to make good money, and travel all around the world to lead seminars and network. This is the hottest and most promising field of personal development. Let’s change the world together – join us! Perhaps it’s your destiny?

After many years of experimental work on thousands of pupils, we are going public with our super-effective teaching methodologies. This altruistic deed was performed in order to create motivation for third parties to further develop the field. Though teaching out-of-body travel used to be the purview of the elect few, now anybody can do it, and even do a good job at it without any particular experience!

Table of Contents:

INTRODUCTION
ULTRA-CONCENTRATED VERSION
PART 1. TRAINING SESSION FORMATS
PART 2. ENROLLING STUDENTS AND PROMOTION
PART 3. CLASSROOM INSTRUCTION
APPENDIX

Michael Raduga

Michael Raduga
OOBE Research Center
(Translated by Petr Juza)

need a job

(Fáze = mimotělní zážitky = astrální cestování = lucidní snění)

Translated by Petr Juza