Những lỗi cơ bản để có được giấc mơ tồn tại ý thức và trải nghiệm ngoài cơ thể

Những lỗi cơ bản để có được giấc mơ tồn tại ý thức và trải nghiệm ngoài cơ thể

– Thiếu nỗ lực để tách riêng

Quên cố gắng thoát đơn giản ra khỏi cơ thể ngay lập tức sau khi tỉnh giấc trước khi thực hiện các kỹ thuật luân phiên, thậm chí dù việc này có thể mất đi 50% tất cả trải nghiệm.

– Thiếu tích cực

Mong muốn áp dụng một kỹ thuật để thực hiện dù không có lý do gì và thực sự tiêu chuẩn chính để thành công là áp dụng quy trình kỹ thuật gián tiếp. Đồng thời, quyết tâm thực hiện không nên hời hợt, mà phải tập trung cao độ vào các thao tác được thực hiện.

– Ít hơn 4 chu trình

Dù việc gì xảy ra và dù suy nghĩ như thế nào, bạn nên thực hiện ít nhất 4 chu trình kỹ thuật, giả định là không áp dụng được biện pháp nào cho đến lúc đó.

– Thay đổi các kỹ thuật không cần thiết

Mặc dù đã có hướng dẫn rõ ràng, nhưng những người mới tập lại cố tình chuyển qua lại các kỹ thuật sau 3 đến 5 giây, thậm chí khi một phương pháp kỹ thuật đã bắt đầu có tác dụng theo cách này hay cách khác. Đây là một lỗi nghiêm trọng. Nếu một kỹ thuật đã bắt đầu có hiệu quả – dù là rất ít – đã đến lúc phải thực hiện kỹ thuật tách riêng để có được giấc mơ tồn tại ý thức và trải nghiệm ngoài cơ thể.

– Tiếp tục áp dụng một kỹ thuật không cần thiết

Nếu một kỹ thuật chưa có hiệu quả trong ít nhất 3 đến 5 giây, nên chuyển sang kỹ thuật khác.

– Phân tích quá mức

Nếu bạn phân tích những gì sắp diễn ra khi luân phiên thực hiện các kỹ thuật sau khi tỉnh giấc, lúc đó bạn không thể tập trung vào chính các kỹ thuật đó và tự làm chệch hướng bản thân. Mong muốn trải nghiệm kỹ thuật sẽ làm bạn hoàn toàn mệt mỏi, không có đầu óc để phân tích hoặc thưởng ngoạn.

– Bán thức quá nhiều (Không nỗ lực hoặc là người chậm chạp)

Bạn phải tuân theo các hướng dẫn một cách tự động và không tập trung vào năng lực tri giác sau khi tỉnh giấc.

– Cố gắng không quá một Phút

Nếu không đạt được kết quả nào sau một phút áp dụng, lúc đó cơ hội thành công của bạn sẽ lớn hơn nếu bạn quay lại ngủ ngay và dùng lần tỉnh giấc tiếp theo để thực hiện nỗi lực mới.

– Tách biệt không trọn vẹn

Khi cố gắng tách biệt, thỉnh thoảng việc này không thể diễn ra dễ dàng và trọn vẹn. Sự uể oải, các bộ phận cơ thể bị mắc kẹt và đang kẹt trong hai cơ thể ngay khi một số thứ có thể diễn ra. Đừng bao giờ từ bỏ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và không ngừng tách biệt nếu những việc này xảy ra.

– Không xác định được trạng thái xuất hồn (Trải nghiệm ngoài cơ thể và giấc mơ tồn tại ý thức)

Ví dụ, khi quan sát các hình ảnh, những người thực hành thường bị kéo vào cảnh vật hoặc họ tự động bị đưa vào một thế giới khác khi đang chuyển động. Những người thực hành thường nghĩ rằng họ phải trải qua cảm giác tự tách biệt bản thân, đó là lý do họ có thể trở lại cơ thể của mình để duy trì nó. Điều tương tự xảy ra đối với việc trở nên có ý thức khi mơ, là người thực hành đã ở trạng thái xuất hồn rồi và trạng thái đó chỉ tồn tại khi phải đi sâu hơn và thực hiện kế hoạch của anh ấy.

– Tỉnh giấc để chuyển động (Không nỗ lực hoặc là người chậm chạp)

Tỉnh giấc mà không chuyển động luôn được mọi người mong muốn, nhưng không bắt buộc. Sẽ không có ý nghĩa gì khi từ bỏ hầu hết cơ hội bằng cách chờ đợi tỉnh giấc đúng lúc. Bạn phải tận dụng mỗi lần bạn tỉnh giấc khi bạn có thể.

– Lãng phí các giây đầu tiên

Cố phát triển thói quen thực hiện các kỹ thuật phản xạ và ngay lập tức sau khi tỉnh giấc mà không mất đi một giây nào.

– Dùng một kỹ thuật duy nhất

Sử dụng một kỹ thuật duy nhất sau khi tỉnh giấc thay vì toàn bộ chu trình trong suốt ít nhất hai lần có thể làm giảm đi cơ hội nhập thái xuất hồn (Giấc mơ tồn tại ý thức và trải nghiệm ngoài cơ thể).

Bốn nguyên tắc thành công khi cố gắng có được giấc mơ tồn tại ý thức và trải nghiệm ngoài cơ thể

Những lỗi cơ bản để có được giấc mơ tồn tại ý thức và trải nghiệm ngoài cơ thể

1. Dù thế nào hãy thực hiện nó

2. Phải tích cực

3. Phải tự đảm bảo

4. Thực hiện một cách máy móc