Mơ tồn tại ý thức và Trải nghiệm thoát ra khỏi cơ thể

Từ thời xa xưa, con người chưa tồn tại ý thức. Và giờ đây khi ý thức đã phát triển, ý thức dần dần mở rộng hơn nữa khi con người ở trạng thái thức. Tuy nhiên, ngày nay ý thức không chỉ tồn tại khi con người ở trạng thái thức, mà bắt đầu tiếp tục mở rộng sang các trạng thái khác. Ý thức dần hành thành từ giai đoạn ngủ cử động mắt nhanh dẫn dến hiện tượng đáng kinh ngạc nhất của con người đó là cảm thấy mình được trải nghiệm cảm giác thoát ra khỏi cơ thể (hoặc đang trong một giấc mơ có tồn tại ý thức). Trong tương lai con người có thể sẽ tồn tại ý thức ở hai thế giới: ở đời thực và trải nghiệm ngoài cơ thể/mơ tồn tại ý thức. Tuy nhiên hiện tại việc này chỉ có thể thực hiện khi sử dụng một số kỹ thuật đặc biệt.

Mơ tồn tại ý thức và Trải nghiệm thoát ra khỏi cơ thể

Chúng ta có thể tìm thấy những lời giải thích về sự xuất hiện của hiện tượng này trong Kinh Thánh và các tài liệu cổ khác. Hiện tượng này là cơ sở cho một số hiện tượng khác như trải nghiệm cận tử, ký ức về việc bị người ngoài hành tinh bắt cóc, bóng đè v.v. Hiện tượng này lạ thường đến mức nhiều nhà nghiên cứu xem việc trải nghiệm hiện tượng này là đạt được ảo giác ở mức cao nhất. Số liệu thống kê từ các nghiên cứu cho thấy trong hai người thì sẽ có một người sẽ đối mặt căng thằng với hiện tượng này. Trong khi đó, từ những năm 70, khoa học đã nghiên cứu và chứng minh sự tồn tại của hiện tượng này.

Hiện tượng này đã được chứng minh trong rất nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại, mặc dù được gọi dưới nhiều tên gọi từ “xuất hồn” và “thoát ra khỏi cơ thể” cho đến “mơ tồn tại ý thức”. Chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ “xuất hồn” hoặc “trạng thái xuất hồn” khi đề cập đến tất cả các hiện tượng nêu trên.

Liên quan đến việc nhận thức hiện tượng bằng cảm giác, đây không chỉ là một bài luyện tập khả năng hình dung và tưởng tượng. Thực tại chỉ là một giấc mơ buồn tẻ so với trạng thái xuất hồn (mơ tồn tại ý thức và trải nghiệm thoát ra khỏi cơ thể)! Đây là lý do vì sao rất nhiều người mới luyện tập đã bị sốc hay thậm chí còn cảm thấy kinh hãi khi bước vào trạng thái này. Về mặt nhật thức thì đây là một thế giới có thực tồn tại song song với thế giới mà chúng ta đang sống.

______

_____

Thực hành Mơ tồn tại ý thức và Trải nghiệm ngoài cơ thể trong 3 ngày

Tải về!

Thực hành Mơ tồn tại ý thức và Trải nghiệm ngoài cơ thể trong  3 ngày

( PDF | DOC )

————–

Teaching
Out-of-Body Travel
And Lucid Dreaming

Download for FREE!

(Formats: PDF, DOC, TXT)

OBE and lucid dreaming teaching

School of Out-of-Body Travel

need a job

One thought on “

Comments are closed.