ประสบการณ์ฝันรู้ตัวและการถอดจิต

ในอดีตอันไกลโพ้นหรือตั้งแต่บรรพกาลที่ผ่านมานั้น มนุษย์อาจจะยังไม่มีสติปัญญามากเท่าทุกวันนี้ และเมื่อสติปัญญาได้รับการพัฒนาขึ้น มันก็ได้ค่อยๆ เข้าครอบงำช่วงเวลาที่คุณตื่นอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ทุกวันนี้เรื่องของจิตนั้นได้รับพัฒนาขึ้นมาก และเริ่มที่จะขยายขอบเขตความเกี่ยวข้องเข้าไปยังศาสตร์แขนงอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นในช่วงขณะมีการนอนหลับแบบที่มีการกลอกลูกตาไปมา (REM-sleep) ซึ่งสามารถสร้างปรากฎการณ์อันน่าแปลกใจให้กับมนุษย์ได้ค่อนข้างมาก เช่น อาจจะทำให้เกิดประสบการณ์การแยกจิตออกจากร่าง (หรือฝันรู้ตัว) เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ผู้คนในอนาคตอาจจะสามารถอยู่ในโลกสองโลกก็เป็นได้ นั่นคือโลกของความเป็นจริง (real life) และโลกของการฝันรู้ตัว (OBE/lucid dreaming) อย่างไรก็ตาม ในทุกวันนี้ความรับรู้แบบหลังนั้นยังคงต้องใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ เข้าช่วยเท่านั้น

 ประสบการณ์ฝันรู้ตัวและการถอดจิต

เบาะแสที่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของปรากฎการณ์นี้นั้น อาจจะสามารถพบได้จากคัมภีร์ไบเบิ้ล หรือเอกสารโบราณอื่นๆ ซึ่งมันมักจะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของประสบกาณ์ประเภทต่างๆ เช่น การเฉียดดับจิต (near-death experiences), การลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาว (alien abductions), การถูกผีอำ (sleep paralysis) และประสบการณ์ทางจิตชนิดอื่นๆ โดยที่ปรากฎการณ์ที่มีความพิเศษดังกล่าวนั้น มักจะเกิดขึ้นจากลำดับของเหตุการณ์ที่เป็นไปอย่างค่อนข้างจะลึกลับและซับซ้อน ในขณะที่การวิจัยทางสถิติได้แสดงให้เห็นว่า ทุกๆ หนึ่งคนในจำนวนสองคนนั้น จะมีจะโอกาสพบกับประสบการณ์ดังกล่าวได้ค่อนข้างบ่อย ในขณะที่การมีอยู่ของปรากฎกาณ์ดังกล่าวนั้น โดยตัวของมันเองแล้ว ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ 1970 แล้ว

แม้กระนั้นก็ตาม ปรากฎการณ์ดังกล่าวก็มักได้รับการนำเสนอในรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่ก็มักจะเป็นไปด้วยวิธีการยุคใหม่ ซึ่งมักจะมีชื่อเรียกที่หลากหลายออกไป นับตตั้งแต่ “การทดลองกายทิพย์” (astral projection) และ “ประสบการณ์ถอดจิต” (out-of-body experience) ไปจนถึง “การฝันรู้ตัว” (lucid dreaming) ซึ่งโดยปกติแล้ว เราจะใช้คำศัพท์ด้านหลักการปฏิบัตินิยม (pragmatic) คำว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะ (the phase หรือ phase state) เพื่ออ้างถึงปรากฎการณ์ทั้งหมดที่กล่าวไป

เมื่อพิจารณาจากความสำเหนียกหรือความรับรู้ในด้านความรู้สึก (sensory perception) ของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองแล้ว มันไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาแต่อย่างใด แต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงฝันที่เลือนลางค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับความรู้สึกที่คุณได้พบจากฝันรู้ตัวหรือประสบการณ์การออกจากร่าง และนี่คือเหตุผลว่าเพราะอะไรคนใหม่ๆ จึงค่อนข้างจะหวั่นไหวกับมัน เนื่องจากมันทำให้คุณรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ภายในโลกของโลกในเวลาเดียวกันได้นั่นเอง

______

_____

การฝันรู้ตัวและการถอดจิตภายใน 3 วัน

ดาวน์โหลด

การฝันรู้ตัวและการถอดจิตภายใน 3 วัน

( PDF | DOC )

————–

Teaching
Out-of-Body Travel
And Lucid Dreaming

Download for FREE!

(Formats: PDF, DOC, TXT)

OBE and lucid dreaming teaching

School of Out-of-Body Travel

need a job