کاربرد عملی خواب شفاف و تجربه‌ی خروج از بدن

جنبه‌ی عملی پدیده­ی خواب شفاف و تجربه­ی خروج از بدن (فاز) فرصت بزرگتری را دربر می‌گیرد. شما در فاز می توانید زمین، کائنات و خودِ زمان را پیمایید. می توانید با هرکس که بخواهید ملاقات کنید: دوستان، خانواده، مردگان و افراد مشهور. می توانید از فاز اطلاعات کسب کنید و آن را در جهت تقویت زندگی روزمره‌ی خود به کارببرید. می توانید بر فیزیولوژی خود تأثیر بگذارید و برخی بیماری­ها را مداوا کنید. می توانید امیال نهفته‌ی خود را کشف کنید و خلاقیتتان را گسترش دهید. همچنین افراد مبتلا به ناتوانی­های جسمی قادر خواهند بود تا خود را از تمامی موانع برهانند و هرآنچه را که در دنیای فیزیکی ندارند به دست آورند. همه‌ی اینها تنها گوشه‌ای از راه­های استفاده از این پدیده در زندگی روزمره است!

پیش از ورود به خواب شفاف و تجربه‌ی خروج از بدن (فاز)، لازم است آنچه را که قصد دارید بلافاصله پس از جدایی انجام دهید به روشنی مشخص کنید. تنها 2 یا 3 کار را انتخاب کنید و آنها را به خوبی به خاطر بسپارید:

documentary_film_phase_lucid_dreaming_out-of-body_travel_obe_oobe_53

به آینه نگاه کنید ( این کار برای مرحله‌ی اول اجباری است!)

چیزی را که دوست دارید بخورید یا بنوشید

از یک جاذبه­ی توریستی دیدن کنید

برفراز زمین پرواز کنید

در کائنات پرواز کنید

به سمت همسایگان، دوستان و خانواده پرواز کنید

معشوقی را ملاقات کنید

یک خویشاوند مرحوم را ملاقات کنید

با یک فرد مشهور ملاقات کنید

برای معالجه دارو مصرف کنید

از اجسام فاز اطلاعات کسب کنید

به گذشته یا آینده سفر کنید

از دیوار رد شوید

به یک حیوان تبدیل شوید

یک ماشین اسپرت را برانید

زیر آب نفس بکشید

دست خود را در داخل بدنتان قرار دهید

ارتعاشاتی را حس کنید

همزمان در دو بدن حضور داشته باشید

مشروب بنوشید

معاشقه کنید و به ارضای جنسی برسید