Typische fouten voor lucide dromen en out-of-body ervaring

Typische fouten voor lucide dromen en out-of-body ervaring

– Gebrek aan een poging tot scheiden

Simpelweg vergeten om onmiddellijk proberen te scheiden na een ontwaking vóór te beginnen met het afwisselen van technieken, zelfs dit kan leiden tot 50% van alle ervaringen.

– Gebrek aan agressie

Een verlangen om een techniek te doen werken wat er ook gebeurt en er echt in opgaan is het hoofdcriterium voor succes in het toepassen van de indirecte techniek procedure. Daarentegen zou vastberadenheid niet oppverlakkig mogen zijn, maar intensief gericht op de te volbrengen acties.

– Minder dan 4 cycli

Wat er ook gebeurt en welke gedachten er ook mogen opkomen, je zou altijd niet minder dan 4 cycli van technieken moeten uitvoeren, ervan uitgaand dat er nog geen gewerkt hebben.

– Onnodige verandering van techniek

Ondanks de duidelijk gegeven instructies zullen beginnelingen hardnekkig afwisselen tussen technieken na 3 tot 5 seconden, zelfs wanneer een techniek is beginnen te werken op één of andere manier. Dit is een serieuze fout. Als een techniek is beginnen te werken – hoe minimaal ook – is het tijd om de scheidingstechniek toe te passen om een lucide droom/ out-of-body ervaring te krijgen.

– Onnodige voortzetting van een techniek

Als een techniek niet is beginnen te werken na 3 tot 5 seconden, zou er overgeschakeld moeten worden naar een volgende techniek.

– Overmatig analyseren

Als je analyseert wat er gebeurt tijdens het afwisselen tussen technieken bij het ontwaken, ben je je niet aan het concentreren op de technieken zelf en ben je jezelf aan het afleiden. Het verlangen om de techniek te laten werken zou je volledig moeten overnemen, waardoor er geen plaats over is voor analyse of overpeinzing.

– Overmatige alerte ontwaking (geen of zwakke poging)

Je moet de instructies automatisch volgen en geen aandacht schenken aan dergelijke percepties bij het ontwaken.

– Langer dan een minuut proberen

Als er geen resultaat is na een minuut van afwisselen, zullen je slaagkansen veel groter zijn als je direct terug gaat slapen om bij de volgende ontwaking wakker te worden om opnieuw te proberen.

– Onvolledige scheiding

Wanneer je probeert te scheiden gebeurt het niet altijd gemakkelijk of volledig. Traagheid, vastzittende lichaamsdelen en vastzitten in twee lichamen tegelijkertijd zijn dingen die kunnen voorvallen. Geef onder geen enkele omstandigheid op en stop niet met scheiden als het zich voordoet.

– Niet herkennen van de fase (out-of-body ervaring of lucide dromen)

Wanneer beoefenaars bijvoorbeeld beelden aan het observeren zijn, worden ze vaak in het decor getrokken of spontaan in een andere wereld geworpen tijdens het roteren. Beoefenaars denken vaak dat ze het gevoel van scheiding zelf moeten voelen, waardoor ze terug naar hun lichaam zouden kunnen keren om dit gevoel te verkrijgen. Hetzelfde geldt voor het bewust worden tijdens het dromen aangezien de beoefenaar al in de fase is en het enige wat overblijft het uitdiepen en implementeren van het actieplan is.

– Ontwaken bij beweging (geen of zwakke poging)

Ontwaken zonder te bewegen is gewenst, maar niet verplicht. Er is geen reden om af te zien van de meeste kansen en alleen maar wakker te worden bij de juiste ontwaking. Je moet profiteren van elke ontwaking die je kunt.

– De eerste seconden verspillen

Probeer een routine te ontwikkelen om onmiddellijk en reflexief verder te gaan met de technieken bij het ontwaken zonder een seconde te verliezen.

– Het gebruik van één enkele techniek

Alleen maar één enkele techniek gebruiken bij ontwaking in plaats van af te wisselen tussen minstens twee, leidt tot aanzienlijk verlaagde kansen tot het betreden van de fase (lucide dromen of out-of-body ervaring).

De vier principes voor succes bij het proberen van lucide dromen/ out-of-body ervaring

De vier principes voor succes bij het proberen van lucide dromen/ out-of-body ervaring

1. Doe het ongeacht wat

2. Wees agressief

3. Wees zelfzeker

4. Doe het routinematig