Техники за задълбочаване на фазата

Понякога след попадане във фазата може веднага да се пристъпи към някакви действия благодарение на първоначалното дълбоко положение в състоянието. Това зависи от техниката на попадане във фазата и от някои други фактори, например времето на денонощието. Ако сте използвали техниката на вибрациите, няма да е нужно да мислите за нищо Друго, което засяга задълбочаване на състоянието, защото е Достатъчно да ги усилите.

Но в повечето случаи трябва да направите втората крачка – задълбочаване на състоянието. Това се получава, защото техниките на влизане във фазата много често не могат да ви доведат до достатъчно дълбоко състояние. Тяхната роля е в създаване на нужното състояние, а задълбочаването е вече друго нещо. Най-често попадайки във фаза, отначало всички усещания са много смътни, има двойственост в усещанията на основното тяло. През това време имаме зрение, но всички останали сетива са в смътна форма. Създава се усещане за пълна неопределеност на местоположението по всички параметри.

Всичко казано в предишните два абзаца се отнасяше за този момент, когато създавайки фазата, вие вече сте излетели или просто сте се отделили от трафарета. Това е първото нещо, което трябва да направите веднага след попадане в това състояние, стига, разбира се, да не искате да използвате техники за задълбочаване, които могат да се използват в легнало положение. Във всички други случаи трябва да се отделите от трафарета и да увиснете в неопределено състояние.

По принцип това състояние дори е трудно да се нарече извънтелесно. Правилно е да се нарече промеждутъчно към пълния астрал, от което го отделя само остротата на чувствата и стабилността на положението. По това време на първо място трябва да помните, че без бързо задълбочаване ще настъпи фал. Затова е нужно не само колкото може по-бързо да се задълбочим, но да направим това с максимална дълбочина, което е едно от основните правила на аинга, без чието спазване е невъзможно да очакваме сериозни постижения.

Задълбочаването на състоянието във фазата може да се раздели на два вида. Първичното се използва от момента на първите най-слаби усещания, ако техниката на влизане във фазата не е довела до нещо по-голямо, до яснота и стабилност на нормалното положение във фазата. Чрез вторичното се постигат най-дълбоки и ясни състояния. Много техники са подходящи и за двата вида задълбочаване, но някои са само за единия вид и на това задължително трябва да обърнем внимание.

Някои техники за задълбочаване на състоянието малко се различават от техниките за влизане и задържане на фазата. В тази глава те са описани накратко и с малко пояснения за тяхното използване. Всички описани по-долу процедури може да се прилагат, докато не се създаде усещането за спиране на процеса на потъване. Преди този момент е погрешно прекъсването на процеса на задълбочаване. Това действие ще се стори очевидно за неопитния човек, но по време на потъването в дълбочината на необичайния свят с всичките му нестандартни и нереални усещания често възниква мисълта за недостатъчно потъване поради тревога или страх. Ако такива проблеми се появят, трябва да помним, че това е само заради непривичното състояние и няма никаква реална заплаха за живота.

Освен всичко друго, за дълбочината на положението може да се съди по яснотата и трезвостта на ума. Обикновено при попадане в ОИТ съзнанието напълно бодърства, няма никаква сънливост, дори ако преди това много ви се е спало.

Също така не бива да се смята, че в дълбоко състояние задължително трябва да присъстват в максимална степен всички усещания. При желание те лесно се създават, но самостоятелно могат да не възникнат. Например при задълбочаване чрез вибрации практически никога не възниква зрение по време на този процес, но се чувства, че фазата все пак е дълбока. Но при максимално потапяне зрението задължително трябва да присъства, макар че при това може да виждате абсолютно безсмислени, но много ясни неща.

Техника № 5 (1) Задълбочаване чрез вибрации

Това е почти същото като техника № 1 (1). Тя може да се прилага непрекъснато от момента, в който се опитате да попаднете във фаза и до задълбочаването до нужния стадий (при първичното и вторичното задълбочаване). Но също така към нея можете да прибягвате почти винаги след ключовия момент на попадане във фазата. Това може да се прави не само в трафарета, но понякога и в състояние на отделеност. Нужно е само да помним, че ако при отделянето усещанията са твърде слаби, опитът за създаване на вибрации може да доведе до фал. Ето защо ако вече не сте в трафарета, добре е да се върнете в него и едва след това да се опитате да създадете вибрации.В дадения случай най-ефективният начин за тяхното задействане е напрягането на мозъка. Другите начини не са много полезни и са неудобни за използване в дадения момент. Усилването на вибрациите става до момента, когато те престават да се усилват и стават самостоятелни. След това може да се пристъпи към реални действия във фазата. Трябва да помним, че вибрациите могат да се създават не във всеки случай, поради което не си струва да се опитваме да ги усилим, ако те не се поддават на това. В такъв случай трябва да използваме друга техника.

Тази техника е много действена и ако умеем да създаваме вибрации чрез напрягане на мозъка, можем да сме сигурни в дълбочината и неизбежността на потапянето. С помощта на метода може да се достигнат най-дълбоки положения във фазата, затова аз често го използвам за тази цел.

Техника № 5 (2) Задълбочаване чрез въртене

Това е почти пълно сходство с техниката на попадане във фазата № 1 (4), само че се прави във вече отделено от трафарета състояние и самите въртения трябва задължително да стават в максимален брой равнини. Това действие се извършва до появата на усещането за пълно доминиране на фантомното тяло и до устойчивост на състоянието. Аз използвам тази техника твърде рядко и я смятам за малко ефективна и подходяща само за първично задълбочаване. Но тя действа, ето защо и присъства в този раздел. За няко- Iго тя може да се окаже много ефективна, но начинаещите бих посъветвал да се възползват от другите техники на задълбочаване.

Техника № 5 (3) Задълбочаване чрез концентрация върху дишането

Тази техника може да се използва само в трафарета. Тя се изразява в концентрация на дишането при максимално спокоен ум. При това има усилващи се разнообразни усещания. Може да се създаде чувство на свободно летене, падане или безтегловност. Концентрацията трябва да продължи до настъпването на сигурна фаза. Но според мен тази техника не може да доведе до най-дълбоки състояния, освен товане бива да се използва от новаци, самият аз съм я използ-вал само няколко пъти. За някого обаче тя може да се окаже по-действена, затова има място тук. Тази техника има един голям недостатък – при нейното прилагане лесно се заспива или обратното, лесно се излиза от фазата.

Техника № 5 (4) Задълбочаване с помощта на зрението

Тази техника изглежда като аналог на наблюдаваните образи (техника № 1 – 6). Но това не е така, защото в дадения случай се прави опит за виждане на реална ясна картина на фазата, а не остатъчни видения от съня или други образи.

Ако при отделянето при вас зрението отсъства, може да се опитате да го създадете чрез волево намерение да виждате, при това е желателно отначало да се концентрирате да видите ръцете си. Такъв опит неизбежно задълбочава състоянието. Отначало се появява смътна картина, но постепенно всичко става ясно и реално. Ако виждаме ръката си, много скоро се появява и заобикалящата обстановка.

За по-голямо задълбочаване е нужно да се концентрирате върху които и да са обекти от астрала, като ги разглеждате в най-големи подробности. В дадения случай показател за дълбочината винаги е яснотата и реалистичността на зрението, затова е лесно да се определи степента на състояние на фазата. Концентрацията върху обектите спира в момента, когато те вече не стават по-реални.

Често използвам тази техника и на практика тя никога не ми е изменяла, но се съмнявам, че може да доведе до много дълбоко положение във фазата. Ако няма такава цел, т. е. ако е нужно да попаднем в стандартно положение във фазата, можем смело да я прилагаме. Освен всичко друго, тя е достъпна и за новаците.

Техника № 5 (5) Задълбочаване чрез опипване

До тази техника достигнах самостоятелно и не съм я срещал в други източници, макар че е много ефективна при първично задълбочаване и не може да не я откриеш, ако се занимаваш с аинг. За задълбочаване е подходяща концентрацията върху всякакви усещания, включително тактилните.Във всекидневния живот ние активно използваме ръцете си, затова секторът в мозъка, който отговаря за тези усещания, е твърде голям. По тази причина дадената техника е много действена, тъй като се оказва пряко въздействие върху една от най-важните зони на мозъка.

Опипването се състои в тактилно осезание на каквото и да е след отделяне от трафарета, и като се започне от най-неясни усещания. Може да опипвате тялото си, което едновременно въздейства на другите области на мозъка, може да опипвате неща от заобикалящата ви обстановка. Дори в най-слабо състояние винаги се намират пипнешком двойници на кревата или дивана, на който сме в реалността.

Важното е това да се прави активно и да не спирате на едно място, като получавате все повече нови данни за заобикалящата ви среда. Постепенно всичко става все по-реално, като включваме и второто тяло. След известно време се появява зрението. Тази техника е способна да въведе в стандартно положение във фазата, но не могат да се очакват твърде големи резултати в задълбочаването.

Техника № 5 (6) Задълбочаване чрез падане

Това е една от най-разпространените и често използвани техники, защото с нейна помощ е лесно да се задълбочим до нужното състояние, освен това чрез нея можем да постигнем най-дълбоки положения във фазата, като полагаме най-малко усилия. Аз използвам тази техника почти всеки път. Към другите се обръщам само в случаите, когато с тази не се получи.

Тя се състои в падане надолу с главата веднага след отделяне от трафарета. По време на падането се усилва не само яснотата на усещанията на този процес, но и самото чувство за дълбочина на състоянието. След известно време самостоятелно се появява зрението, което говори за много неща. Вие няма да видите нещо конкретно, но при това всичко ще бъде реалистично и сякаш живо. След достигане на нужното според вас положение може да пристъпите към други действия.

На практика всичките ми най-дълбоки фази са били постигнати именно чрез падане надолу с главата, както можепа се види в дневника. Всички, особено начинаещите, съветвам да използват тази техника за задълбочаване.

Техника № 5 (7) Задълбочаване чрезполет

По усещанията полетът във фазата е разновидност на вибрациите. Може да се каже, че движението там представлява насочени вибрации. А ако те са в състояние да се задълбочават, всяко движение косвено води до същия резултат. Рядко използвам тази техника, но съм забелязал, че тя не е най-добрата за първично задълбочаване. По-добре е да я използвате за вторично задълбочаване, когато има някаква ясна фаза, в противен случай може да последва фал.

Смисълът и се състои в полета в която и да е посока в пространството след отделяне от реалното тяло, което обикновено става лесно. По време на движението възниква все по-ясно усещане за фазата, изразено чрез вибрации. Тази техника може да отнесем към начините за създаване на вибрации, но тук те се създават косвено, тъй като смисълът на техниката е в движението.

Техника № 5 (8) Задълбочаване чрез вслушване

Това е аналог на техника № 1 (2). Всичко е същото, само ми се иска да отбележа, че към нея може да се прибягва във всеки един момент след попадане във фазата, независимо дали това е самото начало, или вече дълбоко състояние. Във всеки случай тя е ефективна и може да доведе до най-дълбоки състояния на фазата.

Разбира се, ако една техника не работи, трябва да при-бегнем до друга, като изпробваме по този начин всичко до намиране на ефективната. Но за разлика от попадането във фазата, в дадения случай обикновено първата или втората техника се оказват ефективни. Тези техники трябва да се ползват във всички случаи, когато е нужно задълбочаване на фазата – това може да бъде началото на ОИТ или моментът на приближаващия фал.

Трябва да напомня, че всички техники в тази книга отразяват моя личен опит. Ако започнете да се занимавате с аинг, несъмнено ще откриете за себе си някакви други разновидности на техниките и дори нови видове. Посочените отмен може да се възприемат само като отправна точка и никога като съвършени.