Техники за влизане във фаза чрез сън

Тази техника е една от най-разпространените. Често аст-ралните пътешествия, в които се отправяме чрез съня, се обособяват в отделна група по неразбираема за мен причина. В този случай се говори за осъзнато сънуване. Някои хора полагат всичките си усилия да попаднат във фазата именно по този начин, като го смятат за най-лек, което можеда се оспорва.

Аз винаги съм се интересувал от този начин за попадане във фазата поради някои особености на техниката Затова съм отделил съвсем малко място в книгата си за разглеждане на този въпрос. От дневниците ми се вижда относително големият процент на попадане във фазата именно чрез съня, но аз никога специално не съм се стремял към това. Само в началото на пътя ми; поради малкия брой ОИТ като цяло, исках да създам навик в тази посока. Успехите, които имах по това време, останаха и до днес, ето защо без усилие често осъзнавам себе си в съня.

Спецификата на дадената техника се състои в отсъствието на конкретни действия и усилия за попадане във фаза. Никога не е известно точното време преди осъзнаването. Като цяло се създава впечатление, че това абсолютно не се контролира от ума, което повече от всичко друго не ми харесва, тъй като в другите техники точно осъзнаваш и разбираш действията си в нужния момент. При влизането чрез съня съзнанието трябва да се появи внезапно, което зависи от действията, ставащи не в съня.

На някого може да се стори, че са важни не средствата, а резултатът, затова трябва да се стремим към усвояването на всички възможни начини за попадане във фазата. Това мнение е правилно и затова, въпреки моето отрицателно отношение, ще изложа известните ми сведения относно тази тема. Мнозина могат да изпитват трудности с други техники и на началния етап може напълно да се задоволят с това

Най-важният момент тук е второто внимание. Вече говорих за неговата важна роля в ОИТ като цяло, но тук тази роля е определяща. Ако другите техники могат да се усвоят без него, макар и с големи трудности, то тук не е възможно да се направи и крачка. Именно високото ниво на второто внимание позволява да осъзнаеш самия себе си по време на сън, попадайки на някаква котва. За повечето четящи тези редове цял живот е съществувала истината за невъзможността от осъзнаване насън. Смята се, че съзнанието и сънят са две взаимно изключващи се понятия – ако едното го има, другото го няма. Преди да разбера за подобна техника, аз също не подозирах, че тази теза е погрешна. Заех се сусвояването на този начин благодарение на желанието си да докажа и да го усетя на собствен гръб. Беше много интересно ксгато се появиха и първите успехи, в които, честно казано, преди не вярвах.

Има много техники за подобряване на второто внимание за трениране на реакцията към котвата, като се започне с малките предмети и се свърши с емоциите. За да имате успех, трябва да разберете същността, след което инициативата е позволена.

Смисълът е в това да срещнете в съня си нещо предва-лно определено, неосъзнато да реагирате на тоза и да си спомните себе си. За да може това да се случва по-често, обикновено избирате най-често срещаното в съня; което е почти гарантирано във всеки сън. Най-ефективната и популярна котва е да видим ръката си, защото каквото и да правим, почти винаги ръцете са пред очите ни.

За да реагираме често на ръцете, трябва да развием силно второ внимание поне в реалния свят. За тази цел трябва да избираме някакви котви от всекидневния живот, но така, че да не се срещат много често или много рядко. В това качество е напълно приемлива червената светлина на светофара или ръкостискането, стенният часовник или звънът на телефона. Всеки сам определя това, като изхожда от своя начин на живот. При среща с котвата е нужно моментално да си спомните за намерението да реагирате на него и да знаете цялото си положение, да оцените обкръжението си. като забравите за всичко в живота, и да си зададете въпроса: .Аз не спя ли?’ При това не трябва просто да си щете този въпрос, а напълно да осъзнаете неговата същност и сериозност и да подходите отговорно към него. В бъдеще, когато си задавате този въпрос насън, не всеки, път ще отговаряте на него вярно.

За една седмица тренировка с различни котви може дапостигнете добри резултати, за което ще ви помогне воденето на дневник, където трябва да отбелязватевсички пропуски и откриването на котви. След това може да започнете да се концентрирате върху котвата, която срещате в съня си. преди заспиване Опитайте се в началото да си хванете ръцете.

Не трябва да се тревожите, ако нямате успехи, дори при добри резултати в реалността. Важното е силно да се стремите към тях. Най-вероятно първото осъзнаване ще стане след не по-рано от една-два седмици. Но после това ще се случва все по-често. И до днес помня своето първо осъзна ване, което беше на осмата нощ. Макар че бързо след това заспах, емоциите бяха изключително силни. Отначало, когато си задавах въпроса „Аз не спя ли?”, си давах лъжливи отговори, колкото и да се мъчиш, съзнанието трудно може да стане напълно трезво по време на сън, особено при първите опити.

След като осъзнаеш себе си в съня, първо трябва да прибегнеш към техниките за задълбочаване, които не само ти дават възможност да се закрепиш в това състояние и да изостриш усещанията си, но и прогонват от главата последните остатъци от сънливостта. След осъзнаването можете да продължите астралното пътешествие направо от мястото на осъзнаване, а можете и да се върнете в трафарета и да започнете задълбочаване, което е нужно да направите при слаба начална фаза на осъзнаване. В повечето случаи става автоматично насочване към трафарета без загуба на фазата. По-нататъшните действия протичат така, както в обичайния пряк или непряк начин за попадане във фазата.

Но при този начин трябва да внимавате да не заспите, което създава излишни грижи, и поради това предпочитам други възможности за попадане във фазата.

Нужно е отделно да се отбележат случаите на непроиз-волно пробуждане на съзнанието по време на сън, като при пълно събуждане, което понякога се получава при използва-нето на гореописаната техника. Когато това става, съзнанието напълно се отрезвява без никакви котви, обикновено призори, когато можете изведнъж да се озовете в много дълбока фаза. Това става неочаквано и може да изплаши дори опит- ния човек. Осъзнаването може да се получи и в слаба фаза, където всичко зависи от скоростта на осъзнаване на положението, тъй като фазата не е вечна.

Не знам причините за това, но мога да опиша някои случаи, станали с мен. Веднъж например при събуждане почувствах себе си клекнал, друг път рязко се събудих по времена съня, през които правех сграда от конструктор.

Измина повече от година откакто си създавах умишлено някаква котва. Но по този начин попадах във фазата благодарение на самостоятелно появили се котви. Трудно ми е да определя тяхната поява. Защо смъртта, страхът и сексът станаха в преживяванията ми насън стопроцентови котви в моето съзнание?

Всеки път без изключение, когато става едно от тези три събития, аз рязко осъзнавам своето положение в съня. Имам твърдата увереност, че това ще продължава цял живот, дори без моето намерение, което означава пожизнено занимание с този странен и интересен аинг. Вероятно при всички занимаващи се с ОИТ с времето се появяват подобни котви.

Когато казвам, че само четенето на тази книга може да създава в читателя вътрешна програма за неумишлено попадане във фаза, то в повечето случаи подразбирам именно влизането чрез съня, защото по този начин програмата заработва най-често. Бъдете готови за това.

Освен всичко друго, за овладяването на дадена техника не трябва да забравяме и за намерението, което беше описано в предишния раздел. В конкретния случай голяма роля играе второто намерение, което се осъществява преди зас-пиване. Както експериментално е доказала доктор Р. Карт-райт от Университета в Илинойс, хората виждат сънища в симфонична последователност: първият сън е най-кратък, той е увертюра към останалите и в него обикновено се виждат сегашни събития и това, за което човек си мисли преди заспиване; във втория и третия може да има събития от миналото, но с емоции от настоящето; четвъртият отива още по-далече в миналото; а петият, често той е последен, събира в себе си елементите на предишните сънища в апотеоз. Следователно от самото начало мозъкът като че ли за себе си избира лайтмотив за цялата нощ, а ключът за това са мислите преди заспиване. Следователно големи са шансовете да си спомним поставената задача да осъзнаем себе си в съня, ако преди заспиване сме мислили за това. По този начин програмират сънищата на определена тема, но в сравнение с предложеното в книгата това е детска игра. В програ мираните сънища при среща с желания образ съзнанието и здравото възприятие отсъстват и следователно яркостта напреживяванията е несравнима. Повечето хора са забелязали, че сънищата обикновено са за това, за което мислиш преди заспиване.

Освен всичко друго, можеш да осъзнаеш себе си в съня не само с помощта на силна воля, но и с някакви външни или вътрешни сигнали, т. е. възможно е да попаднеш във фаза благодарение на някакви прибори и техники, което е почти невъзможно при използването на други начини за потапяне в това състояние на съзнанието.

Отначало трябва да кажа, че ефективността на техники-те, посочени по-долу, в голяма степен зависи от това попа-дат ли сигнали от фазата на бързия сън, или не.

Техника № 2 (1) Създаване на вътрешни физиологични сигнали

Това е една от най-противоречивите и неудобни техники, но е твърде ефективна. Нейният смисъл се състои в създа-ването на някакви вътрешни физиологични неудобства. А после неприятните усещания се възприемат в качеството на психологическа котва, за което е нужно предварително намерение.

Например можете да не пиете вода през целия ден. В резултат на това ще заспите трудно и обезводняването ще започне да ви безпокои по време на съня, като се проявява по различен начин и се проектира в сънищата ви. На осъзнаването могат да помогнат и дискомфортните усещания и наличието на вода насън, което е котва.

Може, обратно, преди заспиване да изпиете голямо количество вода. Тогава след няколко часа вие също ще изпита-те чувства, които трябва да бъдат предварително внушени на съзнанието в качеството на котва.

Може още от първите опити да се очаква положителен изход в използването на тази техника, но не трябва да се учудвате, ако не получите нищо, освен неприятни усещания.

Специално аз никога не съм се стремял да прилагам тази техника, но тя в един или друг вид се е проявявала заедно с другите. Може би това е заради факта, че неосъзнато възприемам много неудобства в съня като доказателство на съзнанието, че спя.

Техника 2 (2) Създаване на механично-анатомични външни сигнали

Това също не е много удобна за прилагане техника. Тя повече подхожда на хората, които рядко изпитват диском-форт по време на заспиване. Състои се в подаване на външен сигнал към съзнанието по време на сън чрез отключва-не на постъпващите нервни сигнали в мускулите по време на този процес. Тогава рязко се променя положението на някоя част на тялото, намираща се преди в напрегнато състояние, което служи като знак за съзнанието. Тази техника е особено ефективна при многократните събуждания, защото тогава веднага попадаме първо във фазата на бързия сън и второ, така по това време е лесно да заспим.

Например можете да изпънете цялата си ръка или само китката и да я опрете на стената. Когато заспите, слабите сигнали ще престанат да постъпват към мускула и ръката ще падне. Разбира се, в началото вие ще се събуждате, но скоро това ще престане да се случва и вие ще попадате в астрала.

Дадената техника има много разновидности, зависещи само от вашата фантазия. Важното е да се спазва основният принцип.

Аз съм използвал тази техника не повече от три пъти, поради неудобството по време на заспиване.

Техника № 2 (3) Създаване на външни сигнали

Струва ми се, че с помощта на тази техника е най-лесно да попаднеш във фаза, но тя изисква определени усилия в прилагането. За подаване на външен сигнал има голямо разнообразие от прибори и предмети. Същността й е в подаването на сигнали за аудиовизуални, визуални и тактилни усящания към съзнанието по време на сън. За звукови сигнали много добре подхожда всяко едно устройство, което излъчва звук през определен интервал от време. Работа може да свърши и обикновен касетофон, на който се пуска лента със звукови сигнали през 10-40 минути. Природата на звука нямаособено значение. Важното е като го чуете в съня, да осъз-наете своето място там. Може да си запишете обръщение към вас самите с молба да осъзнаете себе си. При изпада-нето на звуците във фазата на бързия сън успехът на практика е гарантиран.

Самият аз по известни причини не съм използвал никога, тази техника, по мой съвет други са я използвали и тя винаги е била ефективна, най-често през първия сън.

За постигане на тактилни сигнали можете да омотаете; връв около някоя част на тялото си, което след известиш време ще ви накара да се чувствате неудобно и това ще послужи за котва. Още по-добре е, но е по-сложно да поставите върху някоя част от тялото си вибриращо устройство с включване на интервали. Известни са ми случаи, когато такова устройство са прикрепвали към самия креват. За съжаление дадената техника, въпреки нейната ефективност, е труднодостъпна по технически причини.

Аз не съм я използвал, защото имам генератор с включване на интервали, който сам съм си правил от стенен часовник с големи стрелки. Върху една от стрелките са закрепени контакти, които се включват при допир с прикрепените отстрани проводници. Използвал съм този уред за подаване на светлинни сигнали по време на сън, през очила с лампички. Резултат от този подход имаше още през първата нощ, когато едно от включванията на светлината се получи във фазата на бързия сън, с други думи на сънуването. Лесно си спомних причината за тази светлина и попаднах в дълбока фаза. Фактически от подръчни средства аз си направих прибор за попадане в ОИТ.

Този прибор наистина изглежда тромав в сравнение с прибора, известен като DreamLight. Действието му се състои във включване на светлинни сигнали само по време на фазата на бързия сън. В него има датчици, които реагират на бързите движения на очите, което на свой ред говори за фазата на бързия сън, т. е. при тяхното използване няма да бъде изпусната нито една фаза на бързия сън. Но ефектив-ността на този прибор средно не превишава 30 %, макар че и това е повече от достатъчно.

В този раздел не мога да не спомена за системата Хемисинк. Тя е разработена от Робърт Монро. Hemispheressyncronization – синхронизация в работата на мозъчните полукълба – се състои в подаването на определени звукови сигнали, които едновременно предизвикват в двете мозъчни по­лукълба идентични вълнови режими. При постъпване на определен тип звуков сигнал мозъкът започва да резонира -да откликва на него със сходни електрически сигнали. Както се вижда от раздела „Научен възглед”, различните ритми в дейността на главния мозък водят до разнообразни състояния на съзнанието. Следователно звуковите сигнали могат да помогнат за достигането на едни или други състояния. В ушите се подават различни сигнали с различна честота (в едното ухо – една, в другото -друга). Както е известно, сигналът от лявото ухо отива към дясното полукълбо, а от дясното ухо –към лявото полукълбо. Когато честотите са различни, то на мозъка му се налага да изработва някаква трета честота, която е разлика от постъпващите две. По този начин работата на полукълбата се синхронизира, което иначе не става. Дадената методика е намерила голямо приложение в живота: за отпускане, за увеличаване на активността на мисленето и паметта, в психиатрията и т. н. И, разбира се, тя се оказва ефективна за потапяне в ОИТ.

Такива прибори могат много да помогнат на начинаещите в първите етапи на усвояване на вътрешното измерение.

Остава ми само да отбележа, че изброените по-горе техники трябва да се възприемат като спомагателно средство в началните етапи на занимания с аинг, когато опитът е или малък, или напълно липсва. Според мен всеки човек трябва по възможност да се стреми към максимално автономно съществуване във всички области на живота, като се старае да не зависи от различни технически приспособления и прибори. Това е същото като умението да смятаме наум, а не само с калкулатор, или умението да се лекуваме с подръчни средства без помощта на медицината. Колкото човек е по-самостоятелен в този смисъл, толкова той е по-независим от непредвидени обстоятелства.