Техники за бързо намиране на обекти

Ако сте започнали да се занимавате с пътешествия извън тялото и при това сте решили да правите разумни неща в това състояние (аинг), пред вас изниква проблемът за бързо намиране на необходимото място за осъществяване на вашите намерения. В реалния живот ни е нужно много време за преодоляване на разстоянията, а във фазата за едно и също време можеш да стигнеш до различни места, независимо от разстоянието до тях. За аингера във фазата съществува само пространството в неговото полезрение. Останалото можеда се материализира всяка една секунда, скоростта на този процес е еднаква, ето защо за едно и също време се озова-ваш в съседната стая или в съседна галактика. Но в повечето случаи до далечните обекти достигаме по-дълго време, защото сме свикнали да мислим, че това отнема повече време. На практика е невъзможно напълно да се избавим от този стереотип. Това се отнася само за една от техниките на попадане в нужното място. Разбира се, възможно е да се разработят много повече, но всички те ще се основават на следните две базови техники:

Техника № 9 (1) Полет към целта

Тази техника е най-разпространената и се използва в повечето от случаите. Във всички източници на тази тема тя задължително присъства. Започнах да използвам полети към целта от самото начало и бързо оцених важността и ефективността на дадената техника.

За да пристъпим към осъществяване на попадането в нужното място, като начало трябва непременно да задълбочим фазата и да постигнем увереност в нея. Едва след това е нужно максимално ясно да си представим целта за достигане. Тя може да бъде различна, но в дадения случай се говори за конкретно пространство и място. В момента на представянето на целта в ума вие ще се окажете увиснал в неопределено място и зрението ще отсъства. Нужна е максимална концентрация върху избраната цел, като забравите за всичко друго наоколо. Почти веднага започва движение в някаква посока. Вероятно то ще изглежда много реално и бързо и ще се появи силен шум в ушите. Усещането за движение е близко до вибрациите, ето защо може да не мислите в този момент за процедурите за задържане.

Полетът ще продължава, докато не бъдете запратени в желаното място. Продължителността на този процес зависи само от ясно поставената цел и от липсата на отвличащи фактори. Можете да летите дълго и упорито, ако имате слаба концентрация, а можете да се озовете в желаното място за секунди. Затова до съседния град е напълно реално да долетите по-бързо, отколкото до съседната стая, ако сте се концентрирали лошо върху нея. При това може да ви се стори, че тя се намира в далечна галактика – толкова дълго може да се добирате дотам.

Самият факт да стигнете до целта изобщо зависи от сте-пента на концентрация. При най-пасивно представяне на мястото и с голям брой отвличащи мисли вие най-вероятно ще летите дълго. Да попаднете в зададеното място също зависи от концентрацията, но в по-голяма степен зависи от страничните мисли, които могат да определят своя цел. Трябва да сте готови за провали в първите ви опити за достигане на целта със сляп полет.

Ако ясно си представяте географското положение на целта от вашето положение в пространството, разбира се, по-добре е да излезете от тялото, да се задълбочите, да създадете зрение и да летите, като се ориентирате визуално по местността. Но в началото това е много трудно, защото ще имате още много непреодолени стереотипи, включително тези които не ви позволяват да прелитате през стени.

Техника 9 (2) Намиране нацелта

По своята същност тази техника се отличава от предишната с това, че вие предварително знаете какво ще намерите и къде ще го намерите. Вие не се готвите да летите нанякъде, а само искате да намерите по-близка цел и се настройвате да получите зрение и точно да знаете своето местопо-

Например, излизайки от тялото, вие се озовавате в съ-щата стая, където сте били в реалността, и ви се иска да попаднете в овалния кабинет на президента на САЩ. Много добре си представете, че веднага зад вратата се намира овалният кабинет. При грамотно представяне на целта това ще бъде така, защото астралният свят ни дава възможност да правим такива чудеса.