Практическото използване

Когато започвах да се занимавам с опитност извън тялото(астрален свят), нямах представа, че той може да се използва в толкова много области от всекидневния живот. Това мнение е присъщо на много хора, защото ние знаем твърде малко за това и дори не предполагаме какъв е истинският мащаб и действителна ценност на аинг. С времето постепенно достигах ту до един, ту до друг начин за използване на аинга. Този процес продължава и до ден-днешен и с всяко ново откритие важността, ценността и практичността на това занимание стават за мен все по-очевидни и интересът към него се увеличава с всяка измината година. Ако всеки знаеше тези възможности, всички несъмнено биха практикували аинг.

В дадения по-долу списък сигурно ще намерите поне една точка, която съвпада с интересите на всеки човек, какъвто и да е той и с каквото и да се занимава в живота си. И децата, и възрастните, и мъжете, и жените, и хомосексуалистите, и добрите и лошите, красивите и грозните, умните и глупавите, богатите, и бедните – всички могат да намерят в астрала много интересни неща, където и да живеят по Земята. Няма съмнение, че този списък далеч не е пълен, затова всеки може да разработи нещо още, дори това да отговаря на интересите на много тесен кръг от хора.

Областите на приложение са следните:

1. Влияние на физиологията на собствения организъм

2. Срещи с желани, но недостъпни или труднодостъпни хора

3. Срещи с известни хора от всички времена (живи и мъртви)

4. Срещи с починали хора, в това число и за облекчаване на тяхната загуба

5. Дистанционно въздействие върху хората

6. Допълнителна рехабилитация на всякакви инвалиди

7. Допълнителна тренировка за повечето спортисти

8. Замяна на компютъра не само като средство за развлечение, но и за изчисления

9. Моделиране на различни ситуации във всички съществуващи области

10. Обучение по всички възможни знания и навици, в това число и чужди езици

11. Откриване в себе си на свръхсетивни способности (телепатия, телекинеза, проскопия, „кожно зрение” и др.)

12. Подробни спомени за всякакви събития от живота от самото раждане

13. Получаване на информация за живота, за себе си, за околните

14. Получаване на сексуална наслада

15. Помощ при спазването на строги диети за сметка на възможност за неограничено хранене във фазата

16. Посещаване на всякакви места в цялата вселена

17. Получаване на удоволствие

18. Развлечение

19. Реализация на мечти и желания

20. Самолечение на болести с различен характер

21. Сложни изчисления и решаване на различни задачи

22. Усъвършенстване на психиката (избавяне от комплекси, фобии, неувереност в себе си и т. н.)

23. Творческо моделиране с различна насоченост (създаване на музикални, скулптурни, архитектурни, художествени произведения и т. н.)